top of page

BEHANDLINGER

DEPRESSION

Hvis du er deprimeret har du måske en oplevelse af, at tingene ser sorte ud. Du føler nedtrykthed, træthed og manglende lyst til at foretage dig noget. 

Som følge af ovenstående vil du måske have lavt selvværd, skyldfølelse og/eller selvbebrejdelse. Problemer med at tænke klart og koncentrere dig. Indre uro og søvnforstyrrelse. Måske har du tanker omkring døden? 

Der kan være mange grunde til din depression. Måske langvarig stress, traumatiske oplevelser, sygdom og dårlige opvækstvilkår. 

Uanset hvad årsagen til din tilstand måtte være, vil terapi kunne hjælpe dig til en bedring og en dybere forståelse samt nye veje til bedring.

BEHANDLINGER – DEPRESSION
bottom of page