top of page

BEHANDLINGER

SPIRITUEL

RÅDGIVNING

Her benytter jeg clairvoyance og rådgivning for at kunne finde de bedste redskaber frem til klienten, således at denne føler sig bedre "klædt på" til at tackle de udfordringer som måtte ligge i vejen for ham/hende i sit daglige virke.

Fx ved depression, stress, sorg eller alvorlig sygdom er denne form for spirituel rådgivning et meget nænsomt og effektivt redskab.

BEHANDLINGER – SPIRITUEL
bottom of page